نمایش 1–8 از 31 نتیجه

مسقطی آلبومی مخصوص

حلوا مسقطی لاری وفادار

نام محصول: مسقطی طرح آلبومی مخصوص ترکیبات: (نارگیلی، پودر پسته ای)

مسقطی آلبومی میکس

حلوا مسقطی لاری وفادار

نام محصول: مسقطی طرح آلبومی میکس ترکیبات: (کنجیدی، گل محمدی، زرشکی، نارگیلی)

مسقطی ارگ میکس

حلوا مسقطی لاری وفادار

نام محصول: مسقطی طرح ارگ میکس ترکیبات: (آجیلی، زرشکی، کنجدی، نارگیلی)

مسقطی پر مغز اعلا

حلوا مسقطی لاری وفادار

نام محصول: مسقطی طرح پر مغز اعلا ترکیبات: (خلال بادام و مغز بادم زمینی)

مسقطی تک مغز مخصوص

حلوا مسقطی لاری وفادار

نام محصول: مسقطی طرح تک مغز مخصوص ترکیبات: (تزیین رویی خلال بادام درختی، هل، زعفران، بدون رنگ خوراکی)

مسقطی تولکی

حلوا مسقطی لاری وفادار

نام محصول: مسقطی طرح تولکی ترکیبات: (آجیلی، زرشکی، کنجدی، نارگیلی، گل محمدی)

مسقطی جیبی میکس

حلوا مسقطی لاری وفادار

نام محصول: مسقطی طرح جیبی میکس ترکیبات: (گل محمدی، کنجیدی، آجیلی)

مسقطی چوبی میکس

حلوا مسقطی لاری وفادار

نام محصول: مسقطی طرح چوبی میکس ترکیبات: (آجیلی، کنجیدی، گل محمدی، زرشکی، نارگیلی)