نمایش 9–16 از 31 نتیجه

مسقطی چوبی میکس مثلثی

حلوا مسقطی لاری وفادار

نام محصول: مسقطی طرح چوبی میکس مثلثی ترکیبات: (آجیلی، کنجیدی، گل محمدی، زرشکی، نارگیلی)

مسقطی حافظ لقمه ای میکس

حلوا مسقطی لاری وفادار

نام محصول: مسقطی حافظ لقمه ای میکس ترکیبات: (کنجیدی، گل محمدی، زرشکی، نارگیلی، آجیلی)

مسقطی حلوا بحرینی سبز

حلوا مسقطی لاری وفادار

نام محصول: مسقطی طرح حلوا بحرینی سبز ترکیبات: (رنگ خوراکی گیاهی)

مسقطی حلوا بحرینی قرمز

حلوا مسقطی لاری وفادار

نام محصول: مسقطی حلوا بحرینی قرمز ترکیبات: (با رنگ خوراکی گیاهی)

مسقطی زرشکی

حلوا مسقطی لاری وفادار

نام محصول: مسقطی طرح زرشکی ترکیبات: (آجیلی، زرشکی، ویفیری، نارگیلی، کنجیدی)

مسقطی زنبیلی چوبی میکس

حلوا مسقطی لاری وفادار

نام محصول: مسقطی طرح زنبیلی چوبی میکس ترکیبات: (آجیلی، زرشکی، کنجدی، نارگیلی، گل محمدی)

مسقطی طلقی میکس

حلوا مسقطی لاری وفادار

نام محصول: مسقطی طلقی میکس ترکیبات: (آجیلی، زرشکی، ویفری، نارگیلی، کنجیدی)

مسقطی فانوس

حلوا مسقطی لاری وفادار

نام محصول: مسقطی طرح فانوس ترکیبات: (گل محمدی، کنجدی، آجیلی)