نمایش 25–31 از 31 نتیجه

مسقطی کادویی کشویی

حلوا مسقطی لاری وفادار

نام محصول: مسقطی طرح کادویی کشویی ترکیبات: (آجیلی، نارگیلی، پسته ای)

مسقطی کاسه ای فلزی قدیمی تک مغز مخصوص

حلوا مسقطی لاری وفادار

نام محصول: مسقطی طرح کاسه ای فلزی قدیمی تک مغز مخصوص ترکیبات: (تزیین رویی خلال بادام درختی، هل، زعفران)

مسقطی کاسه ای مخصوص

حلوا مسقطی لاری وفادار

نام محصول: مسقطی کاسه ای مخصوص ترکیبات: (آجیلی و چند مغز)

مسقطی کاسه ای نارگیلی

حلوا مسقطی لاری وفادار

نام محصول: مسقطی طرح کاسه ای نارگیلی ترکیبات: (لقمه ای مخصوص)

مسقطی لقمه ای خلالی مخصوص

حلوا مسقطی لاری وفادار

نام محصول: مسقطی طرح لقمه ای خلالی مخصوص

مسقطی لقمه ای نارگیلی مخصوص

حلوا مسقطی لاری وفادار

نام محصول: مسقطی طرح لقمه ای نارگیلی مخصوص

مسقطی لقمه ای ویفری مخصوص

حلوا مسقطی لاری وفادار

نام محصول: مسقطی طرح لقمه ای ویفری مخصوص