نمایش 17–24 از 31 نتیجه

مسقطی فلزی کادویی کوچک میکس

حلوا مسقطی لاری وفادار

نام محصول: مسقطی طرح فلزی کادویی کوچک میکس ترکیبات: (آجیلی، زرشکی، کنجدی، نارگیل گل محمدی)

مسقطی فلزی مربعی کوچک

حلوا مسقطی لاری وفادار

نام محصول: مسقطی طرح فلزی مربعی کوچک ترکیبات: (آجیلی و پر مغز)

مسقطی قندان

حلوا مسقطی لاری وفادار

نام محصول: مسقطی طرح قندان ترکیبات: (پسته ای و نارگیلی)

مسقطی کادویی

حلوا مسقطی لاری وفادار

نام محصول: مسقطی طرح کادویی ترکیبات: (پسته ای و نارگیلی)

مسقطی کادویی باغ مینو میکس

حلوا مسقطی لاری وفادار

نام محصول: مسقطی طرح کادویی باغ مینو میکس ترکیبات: (آجیلی، زرشکی، کنجدی، نارگیلی، گل محمدی)

مسقطی کادویی حاج فضل اله

حلوا مسقطی لاری وفادار

نام محصول: مسقطی طرح کادویی حاج فضل اله ترکیبات: (آجیلی چند مغز)

مسقطی کادویی فلزی بزرگ

حلوا مسقطی لاری وفادار

نام محصول: مسقطی طرح کادویی فلزی بزرگ ترکیبات: (آجیلی، کنجدی، زرشکی، نارگیلی، گل محمدی)

مسقطی کادویی فلزی متوسط میکس

حلوا مسقطی لاری وفادار

نام محصول: مسقطی طرح کادویی فلزی متوسط میکس ترکیبات: (آجیلی، زرشکی، کنجدی، نارگیلی، گل محمدی)